Witamy na nowej stronie SP344!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 
5 marca br. od godz. 13:00 
i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 
 
Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji dostępna jest w zakładkach: 
harmonogram rekrutacjikryteria rekrutacjizasady rekrutacji.

 

 

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

w roku szkolnym 2024/2025

Kontynuacja edukacji w klasie I w tej samej szkole

Od 27 lutego do 4 marca godz. 16.00

 

 

Rodzice dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale

przedszkolnym w szkole podstawowej i chcą aby dziecko kontynuowało naukę w klasie I, składają:

  • zgłoszenie edukacji w klasie I tej szkoły – jeśli jest to szkoła obwodowa dla dziecka;
  • deklarację woli zapisu do klasy I tej szkoły – jeśli organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę, która nie jest obwodową.

Dzieci te nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w terminach określonych

w harmonogramie.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie

będzie możliwa edycja wniosku.

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 11 marca, do godz. 16.00

Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej.

[!] Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do klas I sportowych publikujemy w oddzielnym

komunikacie.

Od 13 marca do 17 marca

Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

[!] Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia.

Rodzice muszą złożyć w szkole orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to

stwierdza.

18 marca, godz. 15.00

Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00

Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty,

które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

  • podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

lub

  • wersję papierową bezpośrednio w szkole.

[!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na

niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji

i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

25 kwietnia, godz. 13.00

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

9 maja, godz. 13.00

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Od 9 maja do 24 maja

  • Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.

  • Rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na

to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

12 czerwca, godz. 16.00

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 18 czerwca, do godz. 15.00

Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty,

które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

  • podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

lub

  • wersję papierową bezpośrednio w szkole.

[!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na

niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji

i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

Od 12 czerwca, godz. 16.00 do 13 czerwca

Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej.

Od 12 czerwca, godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie

będzie możliwa edycja wniosku.

Od 14 czerwca do 16 czerwca

Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

17 czerwca, godz. 10.00

Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

26 czerwca godz. 13.00

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 26 czerwca od godz. 13.00 do 1 lipca do godz. 10.00

Rodzice składają potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca godz. 13.00

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

Od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

30 sierpnia

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

Zasady przyjęć: https://edukacja.um.warszawa.pl/zasady-przyjec

 

Kryteria rekrutacji: https://edukacja.um.warszawa.pl/kryteria-rekrutacji-sp

Data dodania: 2023-12-11 20:05:47
Data edycji: 2024-02-14 09:19:44
Ilość wyświetleń: 198

“Najważniejsze, co możemy dać sobie nawzajem to nasza uwaga”

Marshall B. Rosenberg

Odwiedź również

godło Polski - link do strony głównej
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344
im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

03-185 Warszawa Poland

Erazma z Zakroczymia 15

Inspektor Danych Osobowych:
Anna Mroczkowska Telefon: 22 5103620 wew. 212 e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl 

Zastępca Inspektora Danych Osobowych:
Anna Żebrowska – Kaczyńska Telefon:225103620 wew. 233 email: inspektor@dbfo.waw.pl

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej