Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych

w roku szkolnym 2024/2025

Kontynuacja edukacji w klasie pierwszej w tej samej szkole

Od 27 lutego do 4 marca godz. 16.00

 

Rodzice dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale

przedszkolnym w szkole podstawowej i chcą aby dziecko kontynuowało naukę w klasie I, składają:

  • zgłoszenie edukacji w klasie I tej szkoły – jeśli jest to szkoła obwodowa dla dziecka;
  • deklarację woli zapisu do klasy I tej szkoły – jeśli organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę, która nie jest obwodową.

Dzieci te nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w terminach określonych

w harmonogramie.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie

będzie możliwa edycja wniosku.

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 11 marca, do godz. 16.00

Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej.

[!] Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do klas I sportowych publikujemy w oddzielnym

komunikacie.

Od 13 marca do 17 marca

Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

[!] Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia.

Rodzice muszą złożyć w szkole orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to

stwierdza.

18 marca, godz. 15.00

Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00

Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty,

które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

  • podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

lub

  • wersję papierową bezpośrednio w szkole.

[!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na

niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji

i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

25 kwietnia, godz. 13.00

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

9 maja, godz. 13.00

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Od 9 maja do 24 maja

  • Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.

  • Rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na

to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

12 czerwca, godz. 16.00

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 18 czerwca, do godz. 15.00

Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty,

które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

  • podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

lub

  • wersję papierową bezpośrednio w szkole.

[!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na

niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji

i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

Od 12 czerwca, godz. 16.00 do 13 czerwca

Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej.

Od 12 czerwca, godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie

będzie możliwa edycja wniosku.

Od 14 czerwca do 16 czerwca

Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

17 czerwca, godz. 10.00

Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

26 czerwca godz. 13.00

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 26 czerwca od godz. 13.00 do 1 lipca do godz. 10.00

Rodzice składają potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca godz. 13.00

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

Od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

30 sierpnia

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Data dodania: 2024-03-05 11:27:50
Data edycji: 2024-03-13 12:11:52
Ilość wyświetleń: 621

“Najważniejsze, co możemy dać sobie nawzajem to nasza uwaga”

Marshall B. Rosenberg

Odwiedź również

godło Polski - link do strony głównej
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344
im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

03-185 Warszawa Poland

Erazma z Zakroczymia 15

Inspektor Danych Osobowych:
Anna Mroczkowska Telefon: 22 5103620 wew. 212 e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl 

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej