• Strefa muzyki

     • Festiwal Chóralny JUST SING

     •  


      Ze względu na trwającą pandemię

      Festiwal Chóralny JUST SING w roku 2021 jest odwołany.

       

      II Festiwal Chóralny JUST SING 2019

      dla chórów szkół podstawowych m.st. Warszawy

      19-22 listopada 2019 r.

      W dniach 19-20.11.2019 odbyły się wielogodzinne warsztaty emisji głosu z chórami, które poprowadzili znakomici specjaliści w tej dziedzinie:  dr hab. Joanna Maluga, mgr Anna Waligóra-Tarnowska i mgr Oresta Kinash. 

              

       

      W czwartek 21.11.2019 o godzinie 10:00 chóry wzięły udział w konkursie,

      który odbył się w sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Van Gogha 1. Znakomite jury - prof. Katarzyna Sokołowska, Joanna Łukaszewska oraz Bogdan Śliwa przyznali złote, srebrne i brązowe pasma. Gorąco gratulujemy laureatom! Na finał połączone zespoły - w liczbie ponad 300 osób!!! - wykonały brawurowo "Hymn III Tysiąclecia". 

       

      DECYZJĄ JURY PRZYZNANO:

      ZŁOTE PASMO dla chórów: SP 75 Quasi Angeli, SP 344 Warszawskie Grzmoty, KSP 109 Conquest Of Music, SP 342 Strumyczek.

      SREBRNE PASMO dla chórów: SP 231 Animato, SP 314 Singing Earth

      BRĄZOWE PASMO dla chórów: SP Wyspa JP2 Wyspa JP2, SP 341.

       

        Quasi Angeli   

        Warszawskie Grzmoty         

        Conquest Of Music

        Strumyczek                                             

        Animato                                                   

        Singing Earth

        Wyspa JP2                   

        SP 341

       

        

        

      Zdjęcia wykonał Maciej Zawistowski, Fundacja AVE.

       

      W piątek 22.11.2019 o godzinie 19:00 w przestrzeni Galerii Północnej odbył się wielki KONCERT CHÓRÓW, który zakończył Festiwal Chóralny "JUST SING".

       

       

        

       

      BIOGRAMY DYRYGENTÓW WARSZTATOWYCH

       Joanna Maluga, foto Maria Bernat

      DR HAB. JOANNA MALUGA - chórmistrz, dyrygent, wykładowca Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Absolwentka dyrygentury chóralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Bogdana Goli (dyplom z wyróżnieniem). Studia dyrygenckie kontynuowała w Akademii Muzycznej im. F. Liszta w Budapeszcie w Instytucie Pedgogiczno-Muzycznym Zoltána Kodálya. Ukończyła Podyplomowe Studia Emisji Głosu i Chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Podyplomowe Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Umiejętności dyrygenckie doskonaliła w klasach mistrzowskich: prof. Petera Erdeia (Węgry), prof. Ragnara Rasmussena (Norwegia), prof. Johannesa Prinza (Austria), prof. Benedykta Błońskiego, prof. Ryszarda Handke, prof. Marcina Tomczaka. Sypendystka Balassi Institute, International Kodály Society, Hungarian Scholarship Board oraz dwukrotnie Foundation for the Kodály Institute. Wraz z zespołami, które prowadzi, zdobyła wiele nagród na najważniejszych konkursach chóralnych w kraju. Dokonała szeregu prawykonań współczesnych utworów na chór. Jako dyrygent współpracowała z Chórem kameralnym Vox animae (Chorwacja), APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljan (Słowenia), Coro da Camera di Varese (Włochy), Chórem Mieszanym Akademii Muzycznej im. F. Liszta (Węgry), Chórem Mieszanym Instytutu Zoltána Kodálya (Węgry), Chórem Vox Gaudii oraz Chórem Dziecięcym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Założycielka i dyrygent Chóru VRC. Wiceprezes i współzałożycielka Stowarzyszenia 'Varsoviae Regii Cantores'. Prowadzi stałą współpracę z Węgierskim Instytutem Kultury w zakresie propagowania koncepcji wychowania muzycznego Zoltána Kodálya.

      Anna Waligóra-Tarnowska

      MGR ANNA WALIGÓRA-TARNOWSKA - magister sztuki, magister logopedii i audiologii, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Z wyróżnieniem ukończyła Podyplomowe Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od lat związana z chóralistyką młodzieżową i dziecięcą, m.in. chór dziewczęcy Puellae Sancti Pauli w Bochni, chór Ergo Cantemus! II Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, chór Kantylena III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, chór dziecięcy Conquest Of Music w Warszawie. Współpracowała także z Chórem Dzielnicy Mokotów Kameleon w Warszawie. Od 2008 roku związana z Ogólnopolskim Programem Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska – Projekt Akademia Chóralna – jako dyrygent, a także prowadząca liczne warsztaty z emisji głosu dla chórów i dyrygentów. Obecnie pełni także funkcję kuratora regionalnego na terenie województwa mazowieckiego wyżej wymienionego Projektu. Laureatka wielu konkursów chóralnych, wielokrotna uczestniczka seminarium dyrygenckiego przy Polskim Narodowym Chórze Młodzieżowym. W ubiegłym roku otworzyła przewód doktorski w Akademii Sztuki w Szczecinie. W koncercie w ramach przewodu doktorskiego poprowadziła zespół Varsoviae Regii Cantores, z którym współpracuje od 2018 roku.

      Oresta Kinash

      MGR ORESTA KINASH - dyrygent, kierownik zespołów chóralnych, pedagog. Wykształcenie:  Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki, wydział:  Muzyczno-pedagogiczny, kierunek studiów: Metodyka dyrygentury chóralnej, dyscypliny chóralne, rok ukończenia: 2004, uzyskany dyplom/tytuł: Magister Oświaty Pedagogiczney, Wykładowca Dyrygowania. Studia podyplomowe:  Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, specjalność: Dyrygentura chóralna (2016), specjalność: Emisja głosu (2018). Podyplomowe studia katechytyczne. UKSW (2019). Działalność: Dyrygent cerkiewny w katedrze  grecko-katolickiegiej ( Sambir /Ukraina/ 2000-2019); kierownik i dyrygent chóru kameralnego „Gratia” (Sambir/ 2007-2017); nauczyciel dyscyplin chóralnych w liceum sztuk w Samborze (Sambir/ 2013-2017); nauczyciel emisji głosu w szkole niepublivznej muzycznej  w Drohobyczu ( 2015-2017); autor serii publikacji  o śpiewie cerkiewnym i muzyce liturgicznej w czasopiśmie religijnym  „ Z lubowju u swit” ( „Z miłością w świat”) ( Truskawiec / 2012-2019); dyrygent w cerkwi grecko-katolickiej oo. Bazylianów w Warszawie (współpraca od 2017 r. ); założyciel  Białoruskiego chóru cerkiewnego  „Effata”   (Warszawa,  od  2018 roku); organizator koncertów, festiwali muzycznych i muzyki liturgicznej ( Ukraina, Polska/ od  2007 r.); autor aranżacji  Białoruskich utworów liturgicznych  na chór mieszany; wykonawca muzyki dawnej  cerkiewnej (dawna  monodia Ukraińska, irmos, tropar, kondak); nauczyciel religii przy cerkwi oo. Bazylianów w Warszawie.

      JURORZY EDYCJI 2019

       Katarzyna Sokołowska

      Prof. zw. dr hab. Katarzyna Sokołowska jest chórmistrzem, profesorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wicedyrektorem ds. artystycznych w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie. Prowadzi działalność pedagogiczną i naukową.  Jest twórcą i kierownikiem naukowym Ogólnopolskiego Seminarium dla Chórmistrzów „Edukacja i wykonawstwo”, które odbywa się corocznie w ZPSM Nr 1 w Warszawie. Wystąpiła z Chórem ZPSM Nr 1 na wielu konkursach chóralnych w kraju i za granicą, zdobywając nagrody i wyróżnienia. W ostatnich dniach Młodzieżowy Chór Mieszany ZPSM Nr 1 pod jej kierownictwem zdobył I Miejsce w kat. chórów młodzieżowych oraz Złoty Dyplom na XV Międzynarodowym Festiwalu im. H. M. Góreckiego Rybnicka Jesień Chóralna.  W jej dorobku znajdują się koncerty promujące muzykę polską na Litwie, Węgrzech, we Włoszech, w Rosji, Czechach, Słowacji, Austrii i Izraelu. Pracuje jako juror konkursów chóralnych.

       Joanna Łukaszewska

      Mgr Joanna Łukaszewska sopran, instruktor emisji głosu. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Białymstoku w klasie skrzypiec. W 1998 roku uzyskała dyplom ukończenia studiów wyższych w Sekcji Muzykologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W roku 1999 ukończyła  Studium Doktoranckie ATK. W latach 1998-2002 studiowała w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na Podyplomowym Studium Emisji Głosu w klasie śpiewu prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt. Studia ukończyła z wyróżnieniem. W latach 1993-2004 współpracowała z Chórem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej ATK), jako chórzystka, solistka i korepetytor. W latach 2000-2004 była zatrudniona jako instruktor emisji głosu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2004-2016 pracowała na Podyplomowych Studiach Chórmistrzowskich i  Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 2005-2016 prowadziła emisję głosu w Chórze Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 prowadzi emisję głosu w Chórze Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra”.  Ma na swoim koncie liczne prawykonania partii solowych w utworach współczesnych kompozytorów polskich: Anny Ignatowicz, Marcina Łukaszewskiego, Łukasza Farcinkiewicza, Pawła Łukaszewskiego, Stanisława Moryto i  Mariana Sawy. Jako solistka brała udział w wielu festiwalach w Polsce i za granicą: Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie (1997, 1998), XII Międzynarodowych Wieczorach Muzyki Organowej i Kameralnej w Kłodzku (1998), VII Legnickich Wieczorach Organowych (1998), Interpretacjach Muzyki Chóralnej w Akademii Muzycznej w Warszawie (1998), XIII Conversatorium Muzyki Organowej w Legnicy (1998) i VI Międzynarodowym Letnim Festiwalu Muzyki Kameralnej „Lubuska Camerata” (2003). Występowała również we Francji (Katedra w Rouen), w Niemczech i we Włoszech (Rzym, Katedra w Mediolanie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej „Music World” w Fivizzano - 1998). Ma w swoim dorobku 10 płyt CD z partiami solowymi (m.in. Gorzkie żale Stanisława Moryto, Stabat Mater Mariana Sawy), z których "Musica caelestis" otrzymała nagrodę FRYDERYK 2016, a  „Musica Sacra Poloniae” uzyskała nominację do nagrody FRYDERYK 1999 oraz GRAND PRIX na XIV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich i Multimediów Niepokalanów 1999 (DUX 0108). W 2001 roku nagrała płytę „Ave Maria” (występując obok Małgorzaty Walewskiej) uhonorowaną tytułem „Złota Płyta 2002” oraz „Platynowa Płyta 2002”. Występowała pod batutą m.in.  Ulrike Hastedt, Andrzeja Banasiewicza, Grzegorza Mielimąki, Jana Łukaszewskiego, Bolesława Szulii oraz Kazimierza Szymonika współpracując z Einbecker Kantorei, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Koncertową Wojska Polskiego, Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego i Orkiestrą „Lubuska Sinfonietta”. Od 1998 roku jest członkiem Akademii Fonograficznej. W roku 2003 wzięła udział w Koncercie Kompozytorskim Mariana Sawy w Filharmonii Narodowej oraz w serii koncertów z „Litanią do Męczenników Międzyrzeckich” Pawła Łukaszewskiego. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu zespołowej i indywidualnej emisji głosu na terenie Polski, zasiada w jury konkursów, przygotowuje pracę doktorska na UMFC w Warszawie. Od 2016 jest wykładowcą emisji głosu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

       

      Mgr Bogdan Śliwa - baryton, solista Polskiej Opery Królewskiej. Ukończył studia wokalno-aktorskie na Akademii Muzycznej w Gdańsku w 1988 r. Od 1989 był solistą Warszawskiej Opery Kameralnej. Z zespołem tego teatru występował na scenach w całej Europie oraz wielokrotnie w Japonii. Współpracował również z Operą Bydgoską, Operą Krakowską, Mazowieckim Teatrem Muzycznym, Teatrem Roma. W repertuarze ma ponad trzydzieści pierwszoplanowych partii m.in. w operach W. A. Mozarta (m.in. Papageno w Czarodziejskim flecie, Leporello w Don Giovannim, Figaro w Weselu Figara), G. Rossiniego (m.in. Figaro i Bartolo w Cyrulika sewilskim, Taddeo we Włoszce w Algierze), G. Donizettiego (Malatesta w Don Pasquale, Dulcamara w Napoju miłosnym), G. Paisiella (Bartolo w Cyruliku sewilskim). Od października 2017 jest solistą Polskiej Opery Królewskiej. Współpracuje również z Fundacją AVE. Prowadzi emisję głosu w chórze Ave.