• Strefa muzyki

     • Edukacja Kulturalna

     • W naszej placówce realizowany jest Szkolny Program Edukacji Kulturalnej, który powstał we współpracy wszystkich nauczycieli. Koordynatorem SZPEK jest Pani Małgorzata Czajka

      Program ten skupia działania naszej placówki wokół kultury i wyróżnia ją pośród innych na tle m.st. Warszawy. Działania kulturalne podejmowane w naszej szkole znacząco podnoszą kompetencje kulturowe uczniów, kształtują i rozwijają ich postawy społeczne. Pokazują alternatywne formy spędzania czasu, stwarzają warunki do rozwijania aktywności twórczej, odkrywania pasji i uzdolnień.

      By spełnić zamierzone w edukacji kulturalnej cele, nauczyciele wszystkich przedmiotów zostali włączeni w proces upowszechniania kultury. Nieocenione w tym zakresie jest partnerstwo instytucji kultury,  placówek oświatowych i organizacji pozarządowych.