• Strefa muzyki

     • Informacje

     • Próby chóru 2021/2022 

       Sala 131

      Wtorek 16:10-16:55

      chór klas I-III 

       

      Wtorek 17:00-18:30

      chór klas IV-VIII  (grupa pierwsza)

       

      Środa 16:15-17:45

      chór klas IV-VIII  (grupa druga)

       

      Zajęcia są dla uczniów bezpłatne.

       


                                        

      Chór "Warszawskie Grzmoty" uczestniczy w Ogólnopolskim Programie

      Rozwoju Chórów Szkolnych "Akademia Chóralna. Śpiewająca Polska".

      Prowadzenie: mgr Małgorzata Czajka


      Chór Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 w Warszawie powstał w 2003 roku. Członkami chóru są uczniowie z klas 1-8, dla których śpiewanie to wielka radość. Od początku działalności chóru w zajęciach bierze udział bardzo duża liczba dzieci i młodzieży.

      Dyrygentem i założycielem chóru jest Małgorzata Czajka – absolwentka Wychowania Muzycznego na Uniwersytecie Śląskim, Logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wielokrotna laureatka Nagrody Dyrektora, Nagrody Burmistrza i Nagrody Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy za wybitne osiągnięcia na rzecz oświaty warszawskiej. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Nauczyciel Muzyki” oraz nominowana przez rodziców uczniów do tytułu „Nauczyciel na Medal”.

      Chór SP 344 szczególnie dobrze czuje się w repertuarze rozrywkowym, często aranżowanym i opracowywanym przez dyrygentkę na głosy równe. Wykonuje wiele pieśni patriotycznych ze względu na imię szkoły: Powstania Warszawskiego, które było również inspiracją do nadania zespołowi nazwy „Warszawskie Grzmoty”.

      Od 2014 roku chór bierze udział w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska”, którego organizatorem jest Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

      Chór ma na koncie wiele prestiżowych nagród i wyróżnień w konkursach muzycznych. Występuje na profesjonalnych scenach, m.in. w Filharmonii Narodowej, Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, czy Studiu Koncertowym Polskiego Radia.


                  Z wielką przyjemnością informujemy, że Pani Małgorzata Czajka została                   Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu "Nauczycel Muzyki" !!!

      26 maja 2018 roku w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie podczas Gali Finałowej nauczycielka naszej szkoły Pani Małgorzata Czajka odebrała Nagrodę Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego oraz Nagrodę Fundacji Wszystkie Mazurki Świata.

      Gratulujemy !!!

        


      Pragniemy poinformować, że 14 października 2017 roku z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej Pani Małgorzata Czajka - nauczyciel muzyki SP 344 i dyrygent chóru szkolnego "Warszawskie Grzmoty", otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej na rzecz oświaty warszawskiej.