• Informacje prawne

    • Deklaracja dostępności 


     • Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

      Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr.344 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie.

      • Data publikacji strony internetowej: 
      • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

      Status pod względem zgodności z ustawą

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

      Treści niedostępne

      • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
      • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
      • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
      • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
      • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
      • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
      • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
      • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
      • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

      Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

      • Deklarację sporządzono dnia: 
      • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

      Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

      Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Panufnik.
      • E-mail: administracja@sp344.edu.pl
      • Telefon: 22 6149030

      Każdy ma prawo:

      • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
      • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
      • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

      Żądanie musi zawierać:

      • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
      • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
      • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

      Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

      Skargi i odwołania

      Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

      • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły mgr Katarzyna Tarnogórska
      • Adres: Erazma z Zakroczymia 15, 03-185 Warszawa
      • E-mail: katarzyna.tarnogorska@sp344.edu.pl
      • Telefon: +4822614 90 30

      Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

      Dostępność architektoniczna

      Sposób dojazdu

      Budynek znajduje się przy ulicy Erazma z Zakroczymia 15 oraz ulicy Światowida.

      Dojścia piesze są od ulic Erazma z Zakroczymia oraz Światowida.  Przejścia dla pieszych od ul. Światowida posiadają sygnalizację dźwiękową  Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

      Najbliższa stacja autobusowa i tramwajowa  Mehoffera znajduje się w odległości do ok.200 m.

      Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości 200 m: Mehoffera

      Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu terenu szkoły.

      Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

      Wejście do budynku

      Do wnętrza budynku prowadzą 3 wejścia. 2 do części piwnicznej ( schody w dół) 1 do części głównej- dla petentów ( schody do góry). Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”).

      W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

      Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze w szkolnym sekretariacie.

      W lokalu znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

      Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

      Brak dostępu do tłumacza PJM.

      Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

      Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr.344 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie.

      • Data publikacji strony internetowej: 
      • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

      Status pod względem zgodności z ustawą

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

      Treści niedostępne

      • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
      • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
      • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
      • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
      • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
      • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
      • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
      • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
      • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

      Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

      • Deklarację sporządzono dnia: 
      • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

      Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

      Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Panufnik.
      • E-mail: administracja@sp344.edu.pl
      • Telefon: 22 6149030

      Każdy ma prawo:

      • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
      • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
      • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

      Żądanie musi zawierać:

      • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
      • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
      • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

      Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

      Skargi i odwołania

      Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

      • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły mgr Katarzyna Tarnogórska
      • Adres: Erazma z Zakroczymia 15, 03-185 Warszawa
      • E-mail: katarzyna.tarnogorska@sp344.edu.pl
      • Telefon: +4822614 90 30

      Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

      Dostępność architektoniczna

      Sposób dojazdu

      Budynek znajduje się przy ulicy Erazma z Zakroczymia 15 oraz ulicy Światowida.

      Dojścia piesze są od ulic Erazma z Zakroczymia oraz Światowida.  Przejścia dla pieszych od ul. Światowida posiadają sygnalizację dźwiękową  Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

      Najbliższa stacja autobusowa i tramwajowa  Mehoffera znajduje się w odległości do ok.200 m.

      Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości 200 m: Mehoffera

      Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu terenu szkoły.

      Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

      Wejście do budynku

      Do wnętrza budynku prowadzą 3 wejścia. 2 do części piwnicznej ( schody w dół) 1 do części głównej- dla petentów ( schody do góry). Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”).

      W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

      Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze w szkolnym sekretariacie.

      W lokalu znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

      Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

      Brak dostępu do tłumacza PJM.

      Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy szkolnym sekretariacie dojście do toalet przez korytarz. Drzwi do toalety nie są  wyposażone w samozamykacz.  W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.

      Brak windy do celów ewakuacyjnych.

      Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy szkolnym sekretariacie dojście do toalet przez korytarz. Drzwi do toalety nie są  wyposażone w samozamykacz.  W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.

      Brak windy do celów ewakuacyjnych.

      Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

      Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr.344 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie.

      • Data publikacji strony internetowej: 
      • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

      Status pod względem zgodności z ustawą

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

      Treści niedostępne

      • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
      • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
      • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
      • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
      • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
      • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
      • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
      • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
      • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

      Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

      • Deklarację sporządzono dnia: 
      • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

      Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

      Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Panufnik.
      • E-mail: administracja@sp344.edu.pl
      • Telefon: 22 6149030

      Każdy ma prawo:

      • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
      • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
      • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

      Żądanie musi zawierać:

      • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
      • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
      • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

      Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

      Skargi i odwołania

      Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

      • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły mgr Katarzyna Tarnogórska
      • Adres: Erazma z Zakroczymia 15, 03-185 Warszawa
      • E-mail: katarzyna.tarnogorska@sp344.edu.pl
      • Telefon: +4822614 90 30

      Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

      Dostępność architektoniczna

      Sposób dojazdu

      Budynek znajduje się przy ulicy Erazma z Zakroczymia 15 oraz ulicy Światowida.

      Dojścia piesze są od ulic Erazma z Zakroczymia oraz Światowida.  Przejścia dla pieszych od ul. Światowida posiadają sygnalizację dźwiękową  Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

      Najbliższa stacja autobusowa i tramwajowa  Mehoffera znajduje się w odległości do ok.200 m.

      Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości 200 m: Mehoffera

      Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu terenu szkoły.

      Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

      Wejście do budynku

      Do wnętrza budynku prowadzą 3 wejścia. 2 do części piwnicznej ( schody w dół) 1 do części głównej- dla petentów ( schody do góry). Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”).

      W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

      Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze w szkolnym sekretariacie.

      W lokalu znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

      Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

      Brak dostępu do tłumacza PJM.

      Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy szkolnym sekretariacie dojście do toalet przez korytarz. Drzwi do toalety nie są  wyposażone w samozamykacz.  W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.

      Brak windy do celów ewakuacyjnych.

     Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. - marzec 2021 r. 


   • EduPage and the GDPR

    Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
     

    Polityka prywatności

    Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności