• SZKOLNY KONKURS TECHNICZNY DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII
   • SZKOLNY KONKURS TECHNICZNY DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII

   • 22.01.2020 08:32
   • Z okazji 25-lecia szkoły zapraszamy uczniów klas I-VIII do wzięcia udziału w konkursie technicznym:

    „Moja szkoła ”

    Zadaniem uczniów jest wykonanie makiety przestrzennej, budynku naszej szkoły. 

    Pracę można wykonać indywidualnie, w parach lub z rodzicami będącymi absolwentami naszej szkoły.

    Makieta powinna być wykonana dowolną techniką z wykorzystaniem dostępnych uczniowi materiałów. Kształt i wielkość makiety jest dowolna.

    Ocenie będzie podlegał:

    • twórczy charakter pracy,
    • samodzielność,
    • ogólna estetyka pracy
    • zgodność z tematem.

     

     Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni w trzech kategoriach wiekowych: I-III, IV-VIII, praca z rodzicem.  Prace zostaną wystawione w holu szatni.  Oceny dokonają rodzice, uczniowie oraz nauczyciele poprzez głosowanie.

    Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z czytelnie napisanym imieniem, nazwiskiem, klasą oraz w przypadku makiety wykonanej z rodzicem – imię i nazwisko rodzica i jego wychowawcy.

    Prace składamy do 13 marca 2020r. do sali nr 215, 232 lub pokoju nauczycielskiego.

                 Organizatorzy: Magda Milewska, Katarzyna Rzepińska, Urszula Roze

   • Wróć do listy artykułów