• Rada Rodziców

     • Aktualności

     • SZANOWNI RODZICE!!
       

      ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ODDZIAŁOWYCH NA ZEBRANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 21 WRZEŚNIA O GODZINIE 18.45 W SZKOLNEJ STOŁÓWCE.

      RR