• Rada Rodziców

     • Informacje ogólne

     • Prezydium RR w roku szkolnym 2021/2022:

       

      Przewodnicząca – Agnieszka Post

      Wiceprzewodniczący – Grzegorz Witek

      Sekretarz – Sylwia Nagraba, Agata Taradynko

      Członek komisji finansowej – Krzysztof Zagubień, Urszula Krawczyk

      Członek komisji rewizyjnej -  Daria Musialik, Piotr Kosieradzki

       

       
      Składki na RR jak co roku są dobrowolne. Ale jak co roku mamy plany i żeby je zrealizować potrzebujemy zebrać odpowiednią kwotę. Dlatego staramy się też określić jaką składkę powinno się wpłacić, żebyśmy mogli wszystko zrealizować.
       
      W tym roku składka została określona następująco: 
      • 12 zł miesięcznie na rodzinę w przypadku posiadania jednego dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie,

      • 18 zł  miesięcznie na rodzinę w przypadku posiadania więcej niż jednego dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie. W takim przypadku składka jest rozliczana w równych częściach na każde dziecko.

       Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców składki na Radę Rodziców mają charakter dobrowolny. Dlatego też możliwe jest wpłacenie składek w innej wysokości niż określona.
      Konto RR:

      Numer konta : 28 1750 0012 0000 0000 3509 1289