• Historia szkoły

    • Historia szkoły: 

     Rok 1994

     Dzień 1 września 1994 roku był wielkim świętem dla Tarchomina. Otwarta została Nasza Szkoła. Czas ten zbiegł się z obchodami 50 rocznicy Powstania Warszawskiego i była to jedna z przyczyn nadania szkole imienia Powstania Warszawskiego.

     Budowa placówki została sfinansowana przez dawną gminę Praga Północ. Szkoła wyróżnia się wysokim standardem i jest przygotowana do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
     Do jej powstania przyczynili się ludzie, którym budowa takiej szkoły (nowoczesnej z windami i podjazdami) leżała na sercu.

     Do nich zaliczają się przede wszystkim:

     Autorką projektu szkoły jest p. inż. Natalia Grzmilas.

     1 września 1994 roku o godzinie 12.30 na boisku szkolnym zgromadziła się młodzież, dzieci, nauczyciele i rodzice.

     Uroczystość poprzedziła msza polowa odprawiana przez biskupa Kazimierza Romaniuka, a po niej wszyscy zgromadzili się przed wejściem głównym, gdzie burmistrz Gminy Białołęki p.Jerzy Smoczyński dokonał przecięcia wstęgi i przekazanie kluczy szkoły p. dyr. Annie Dziewulskiej.

     Rok 1995

     Od 1995 roku Szkoła Podstawowa nr 344 odchodzi swoje święto 2 października.
     Przed pierwszym Świętem Szkoły powstał hymn naszej szkoły. Jego słowa napisała pani Monika Troicka-Kupidłowska, wówczas Monika Troicka - uczennica klasy VIII c, a muzykę skomponowała nauczycielka muzyki pani Beata Prusinowska.
     Święto Szkoły w 1995 roku wiązało się z doniosłym aktem przekazania szkole Sztandaru. Ufundowała go, mająca swoją siedzibę w Agincourt w Ontario, fundacja Teresy i Zdzisława Knoblów. Na rewersie sztandaru są barwy narodowe z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej. Awers jest koloru zielonego, w centrum znajduje się znak Polski Walczącej - Kotwica umieszczona na tle czerwonego muru, widnieją też napisy: "Szkoła Podstawowa nr 344 im. Powstania Warszawskiego, Warszawa", a także piękne hasło, którego autorką jest nauczycielka języka polskiego p. Barbara Wiedeńska: "WIERNI TRADYCJI - TOBIE OJCZYZNO".

     Rok 1999

     1 października 1999 roku, dzień wcześniej niż dorocznie obchodzone święto, odbyły się uroczystości święta Szkoły Podstawowej nr 344.
     W roboczy dzień 1 października odsłonięta została przy szkole replika pomnika "Małych Powstańców" autorstwa p. Jadwigi Zboińskiej - Załuskiej, ps."Jadźka" rzeźby, która stoi przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Inicjatywa postawienia pomnika zrodziła się przy okazji spotkań młodzieży SP 344 z kombatantami.
     Przez 2 lata uczniowie prowadzili zbiórkę pieniędzy na ten cel. Do zbiórki pieniędzy przyłączyli się Radni Gminy Białołęka, Firma Tabex S.A a postument ufundowała firma kamieniarska "Pamir".
     Odsłonięcia pomnika "Małych Powstańców" dokonała p. dyr. Danuta Nowakowska wraz z grupą uczniów. Po dostojnej ceremonii goście zostali zaproszeni na program artystyczny upamiętniający wydarzenia 63 dni Powstania Warszawskiego.

     Żywą lekcją są spotkania z kombatantami, m.in. z państwem Lilianą i Czesławem Drzewieckim ze światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uczniowie opiekują się powstańczymi grobami na Cmentarzu Powązkowskim. Młodsi, w rocznicę walk zapalają znicze przy zbiorowych kwaterach powstańczych na Cmentarzu Tarchomińskim.


     Pierwszym dyrektorem szkoły została Anna Dziewulska (pełniła tę funkcję w latach 1994 - 1998).


     Od grudnia 1998 do września 2018 roku dyrektorem szkoły była Danuta Nowakowska.

     Aktualnym dyrektorem szkoły podstawowej jest Katarzyna Tarnogórska.

     • dyrektor DZEAS-u p. Daniel Samsel
     • naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury p. Ewa Leniewska
     • były przewodniczący rady północnopraskiej gminy p. Andrzej Kobel
     • były burmistrz Bogdan Saporowski