• Dyrekcja   • Dyrektor Szkoły
    mgr Katarzyna Tarnogórska
    tel. (+22) 614 90 30

  •  

   Wicedyrektor ds. klas 0-3  

                              mgr Agnieszka Odrzygoska-Sznitowska                        

   Wicedyrektor  ds. klas. 4-6

                         mgr  Agata Rosłońska                      

   Wicedyrektor ds. klas 7-8 

                                  mgr Izabela Trojanowska                                 

   Wicedyrektor ds. integracji 

                         mgr Elżbieta Łukasik                    

   Kierownik świetlicy szkolnej

   mgr Edyta Gumieniuk