Nawigacja

Aktualności FANIMANI Informacje ogólne 2018/2019 - Planowane wydatki

Rada Rodziców

Informacje

Kontakt do Rady Rodziców: rada.rodzicow@sp344.edu.pl

 

 

Składki:

Ustala się, w wyniku głosowania w trybie jawnym, wysokość składki na Radę Rodziców:

  • 12 zł. miesięcznie na rodzinę w przypadku posiadania jednego dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie,

  • 18 zł. miesięcznie na rodzinę w przypadku posiadania więcej niż jednego dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie. W takim przypadku składka powinna być rozliczana w równych częściach na każde dziecko.

 

Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców składki na Radę Rodziców mają charakter dobrowolny. Dlatego też możliwe jest wpłacenie składek w innej wysokości niż określona.

 

Numer konta : 28 1750 0012 0000 0000 3509 1289

Regulamin Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Prezydium

Przewodnicząca - Agnieszka Post

Wiceprzewodniczący - Sylwia Nagraba

Sekretarz - Mariola Kozon

 

Komisja Finansowa i Rewizyjna

Monika Rutkowska

Joanna Dejniak

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl