Nawigacja

Informacje ogólne Świetlica 1 (sala nr 9) Świetlica 2 Świetlica 3

Świetlica

AKTUALNOŚCI

 

Drodzy Rodzice!

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy finansowane są w większości z Państwa dobrowolnych składek stanowiących fundusz świetlicy. Ich wysokość ustalana jest Państwa decyzją, każdego roku, na zebraniach informacyjnych, dotyczacych funkcjonowania świetlicy . 
 

Wysokość składki w roku 2018/19 wynosi 20 zł. miesięcznie (na drugie dziecko 10 zł, na trzecie i kolejne – 0 zł).
Składki prosimy wpłacać na konto świetlicy nr: 53 1750 0012 0000 0000 3509 1227
w Raiffeisen Bank lub w szkole w pokoju 108 w godz. 8.00 – 16.00.

W tytule wpłaty należy wpisać: imię dziecka, nazwisko (jeśli jest inne niż wpłacającego), klasę, miesiące, których dotyczy wpłata.

 

Dziękujemy!

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo!

W związku z przepisami RODO otrzymaliśmy obowiązujacy formularz upoważniający do odbioru dziecka ze świetlicy.

Jesteśmy zmuszeni prosić Państwa o wypełnienie nowych upoważnień.

                                                 

Dokumenty do pobrania

karta zapisu dziecka do świetlicy 2018-19

upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy 

oświadczenie woli dotyczące odbioru - przez rodzenstwo poniżej 13 roku życia

zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka
 

 

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl