Nawigacja

Informacje ogólne Świetlica 1 (sala nr 9) Świetlica 2 Świetlica 3

AKTUALNOŚCI

 

Drodzy Rodzice!

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy finansowane są w większości z Państwa dobrowolnych składek stanowiących fundusz świetlicy. Ich wysokość ustalana jest Państwa decyzją, każdego roku, na zebraniach informacyjnych, dotyczacych funkcjonowania świetlicy . 
 

Wysokość składki w roku 2018/19 wynosi 20 zł. miesięcznie (na drugie dziecko 10 zł, na trzecie i kolejne – 0 zł).
Składki prosimy wpłacać na konto świetlicy nr: 53 1750 0012 0000 0000 3509 1227
w Banku BGŻ lub w szkole w pokoju 108 w godz. 8.00 – 16.00.

W tytule wpłaty należy wpisać: imię dziecka, nazwisko (jeśli jest inne niż wpłacającego), klasę, miesiące, których dotyczy wpłata.

 

Dziękujemy!

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo!

Przypominamy o konieczności dostarczenia właściwych upoważnień do odbioru dziecka ze świetlicy.

Czekamy na nie ostatecznie do 30 listopada 2018 r. Po tym terminie, decyzją Dyrektora szkoły, osoba nieposiadająca właściwego upoważnienia nie będzie mogła odebrać dziecka ze świetlicy.

Właściwe upoważnienie pod nazwą ‘upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy’ można pobrać poniżej lub otrzymać  bezpośrednio od nauczyciela świetlicy, który także udzieli Państwu wszelkich  informacji.

                                                 

Dokumenty do pobrania

karta zapisu dziecka do świetlicy 2018-19

upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy 

- zezwolenie na samodzielne wychodzenie do domu

oświadczenie woli dotyczące odbioru - przez rodzeństwo poniżej 13 roku życia

zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka
 

 

Świetlica - aktualności

Regulamin pracy świetlicy 

PLANY MIESIĘCZNE:

ŚWIETLICA KLAS 0-I:

Dzienny rozklad zajeć

Tematy tygodni 2018/19

Plany miesięczne: 

MARZEC

ŚWIETLICA KLAS I-II:

Dzienny rozklad zajeć

Tematy tygodni 2018/19

Plany miesięczne:

MARZEC

ŚWIETLICA KLAS II-IV:

Dzienny rozklad zajeć

Tematy tygodni 2 półrocze 2018/19

Plany miesięczne:

MARZEC

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl