Nawigacja

Reforma oświaty

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje

Niniejsza strona jest poświęcona planowanej reformie oświaty. Będziemy tu publikować na bieżąco materiały otrzymywane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Urzędu m. st. Warszawy.

Ważne strony poświęcone reformie oświaty:

Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej

Strona Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

Nowy list do Rodziców od Minister Edukacji Narodowej

Poniżej publikujemy List do Rodziców od Pani Minister Edukacji Narodowej:

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Spotkania informacyjne i dyżury ekspertów

Spotkania informacyjne i dyżury ekspertów

Mazowieckie Kuratorium Oświaty organizuje cykl spotkań informacyjnych oraz dyżurów eksperckich poświęconych reformie oświaty. Przeznaczone są one dla wszystkich rodziców, nauczycieli, dyrektorów i przedstawicieli samorządów zainteresowanych reformą edukacji. Informacje znajdują się na stronie kuratorium www.kuratorium.waw.pl.

Spotkania informacyjne

Dyżury ekspertów

Zmiana sieci szkół

W związku z zapowiadaną reformą systemu oświaty publikujemy poniżej list Pana Włodzimierza Paszyńskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmiany sieci szkół.

List Zastępcy Prezydenta ws. zmiany sieci szkół

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl