Podręczniki w roku szkolnym 2017/2018 Dokumenty szkoły Dyżury Wicedyrektorów Kryteria wystawiania ocen semestralnych Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ)

Organizacja szkoły

 

 

Poniżej przedstawiamy kryteria wystawiania ocen śródrocznych:

 

Średnia w dzienniku elektronicznym Ocena śródroczna
1,00 do 1,60 1
1,61 do 2,70 2
2,71 do 3,70 3
3,71 do 4,70 4
4,71 do 5,39 5
5,40 do 6,00 6

 

Dopuszczalny margines do decyzji nauczyciela 0,10

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl