Podręczniki w roku szkolnym 2017/2018 Dokumenty szkoły Dyżury Wicedyrektorów Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ)

Organizacja szkoły

 

 

Rok Szkolny 2017/2018

* wtorki w dni zebrań z rodzicami    w godz. 18.30-19.30

** środy    w dni zebrań z rodzicami    w godz. 18.30-19.30

W dniu 17.10.2017 Pani Ewa Wojtasiewicz nie dyżuruje.

IMIĘ I NAZWISKO

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

DANUTA NOWAKOWSKA

dyrektor

---------

---------

----------

---------

9.00-10.00

ANNA

HASKA

wicedyrektor

klas 4-7

---------

15.30-16.30

----------

8.00-9.00

 

IZABELA

TROJANOWSKA

wicedyrektor

klas 4-7

9.00 - 10.00

---------

---------

---------

14.00-15.00

EWA

WOJTASIEWICZ

wicedyrektor

klas 1-3

15.30-16.30

 

8.30-9.30

 

---------

---------

---------

ELŻBIETA

ŁUKASIK

wicedyrektor

oddziały przedszkolne

i integracja

---------

------------

8.00-9.30

16.00-17.00

---------

URSZULA MUSZYŃSKA

 

kierownik świetlicy

16.00-17.00

------------

16.00 - 17.00

 

---------

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl