Nawigacja

Podręczniki w roku szkolnym 2017/2018 Dokumenty szkoły Dyżury Wicedyrektorów i kierownika świetlicy Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ)

Organizacja szkoły

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas I-VIII otrzymają bepłatne podręczniki na początku roku szkolnego.

 

Zestaw podręczników dla oddziałów przedszkolnych (klas 0) - do zakupienia przez Rodziców:

 

L. p.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Klasa

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

rok wydania

  1.  

Wychowanie przedszkolne

„0”

PLAC ZABAW

BOX

A.Idzikowska-Guzy

E.Janus

WSiP

2018

  1.  

Język angielski

„0”

Zeszyt ćwiczeń:

NEW ENGLISH ADVENTURE STARTER

R.Baczyńska

C.Bruni

PEARSON

  1.  

Religia

„0”

Z PANEM JEZUSEM

B.Śmigiera

A.Rayzacher-Majewska

 

Wydawnictwo Katechetyczne

Warszawa-Olsztyn

2018

 

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl