• Klasa IV

    •  

     EGZAMIN PRAKTYCZNY (1 TERMIN) ODBĘDZIE SIĘ 18/05/2019 O GODZINIE 8.00

     W MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO.

      

     FILM Z EGZAMINU PRAKTYCZNEGO NA KARTĘ ROWEROWĄ - 1 TERMIN

     rok 2017/2018

      

     Egzamin na kartę rowerową - część teoretyczna - terminy

      

     klasa data lekcja nr sali
            

      

      

     1. Karta rowerowa

     EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ:

     CZĘŚĆ TEORETYCZNA - ...-... KWIETNIA NA LEKCJACH W SALI INFORMATYCZNEJ

     Będzie możliwość 1 poprawki.

      

     klasa data lekcja nr sali
            

      

     DODATKOWE TERMINY POPRAWKOWE - EGZAMIN TEORETYCZNY

     klasa data lekcja nr sali
            

      

     Dla uczniów którzy ukończyli 10 lat lub ukończą je do końca kwietnia 2019 roku CZĘŚĆ PRAKTYCZNA odbędzie się 18 maja (SOBOTA) o godzina 8.00 - jazda na rowerze w Miasteczku Ruchu Drogowego ul. Światowida.

     Dla uczniów którzy ukończą 10 lat do końca czerwca 2018 roku egazmin praktyczny odbędzie się w czerwcu - termin zostanie podany na przełomie maja i czerwca.

      

     UWAGA!!!

     TRZEBA MIEĆ WŁASNY ROWER ALBO POŻYCZYĆ OD KOLEGI.

     OBOWIĄZKOWY KASK!!!

      

     KLASY IV!!! 

     TRZEBA MIEĆ UKOŃCZONE 10 LAT DO DNIA 18.05.2018R.

      

     Podstawa prawna:

     Prawo o Ruchu Drogowym

     Art. 96.

     1.  Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:
     1) rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;
     2) motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;
     3) pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba  uprawniona ukończyła 15 lat.

     2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.

     Art. 97.

     1. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2.

     2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.

     Art. 98.

     4. W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wydaje organ, który je wydał.

      

     Zagadnienia:

       -- pierwsza pomoc przedmedyczna

       -- pojęcia ogólne: droga, chodnik, autostrada, kierujący, omijanie ...

        -- budowa roweru

        -- przekraczanie jezdni

        -- przejazdy szynowe

        -- szczególna ostrożność

        -- wymijanie

        -- omijanie

        -- wyprzedzanie

        -- ruch pieszych

        -- ruch rowerzystów

        -- zmiana pasa ruchu

        -- zmiana kierunku jazdy

        -- znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne)

        -- skrzyżowania ze znakami

        -- sygnalizacja świetlna

        -- znaki kierującego ruchem

        -- trening (przed przystąpieniem do rozwiązywania testów)

        -- testy sprawdzające (nauka)

      

     Literatura dostępna w biliotece szkolnej:

     1. "Jak zdać egzamin na kartę rowerową i motorowerową?" - agencja wydawnicza MZ.

     2. "Karta rowerowa moje pierwsze prawo jazdy." - Ronald McDonald.

     3. "Moje pierwsze prawo jazdy - karta rowerowa" - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.