Nawigacja

_______________ Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII

Strefa ucznia

Klasa IV

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY (1 TERMIN) ODBĘDZIE SIĘ 18/05/2019 O GODZINIE 8.00

W MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO.

 

FILM Z EGZAMINU PRAKTYCZNEGO NA KARTĘ ROWEROWĄ - 1 TERMIN

rok 2017/2018

 

Egzamin na kartę rowerową - część teoretyczna - terminy

 

klasa data lekcja nr sali
       

 

 

1. Karta rowerowa

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA - ...-... KWIETNIA NA LEKCJACH W SALI INFORMATYCZNEJ

Będzie możliwość 1 poprawki.

 

klasa data lekcja nr sali
       

 

DODATKOWE TERMINY POPRAWKOWE - EGZAMIN TEORETYCZNY

klasa data lekcja nr sali
       

 

Dla uczniów którzy ukończyli 10 lat lub ukończą je do końca kwietnia 2019 roku CZĘŚĆ PRAKTYCZNA odbędzie się 18 maja (SOBOTA) o godzina 8.00 - jazda na rowerze w Miasteczku Ruchu Drogowego ul. Światowida.

Dla uczniów którzy ukończą 10 lat do końca czerwca 2018 roku egazmin praktyczny odbędzie się w czerwcu - termin zostanie podany na przełomie maja i czerwca.

 

UWAGA!!!

TRZEBA MIEĆ WŁASNY ROWER ALBO POŻYCZYĆ OD KOLEGI.

OBOWIĄZKOWY KASK!!!

 

KLASY IV!!! 

TRZEBA MIEĆ UKOŃCZONE 10 LAT DO DNIA 18.05.2018R.

 

Podstawa prawna:

Prawo o Ruchu Drogowym

Art. 96.

1.  Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:
1) rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;
2) motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;
3) pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba  uprawniona ukończyła 15 lat.

2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.

Art. 97.

1. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.

Art. 98.

4. W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wydaje organ, który je wydał.

 

Zagadnienia:

  -- pierwsza pomoc przedmedyczna

  -- pojęcia ogólne: droga, chodnik, autostrada, kierujący, omijanie ...

   -- budowa roweru

   -- przekraczanie jezdni

   -- przejazdy szynowe

   -- szczególna ostrożność

   -- wymijanie

   -- omijanie

   -- wyprzedzanie

   -- ruch pieszych

   -- ruch rowerzystów

   -- zmiana pasa ruchu

   -- zmiana kierunku jazdy

   -- znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne)

   -- skrzyżowania ze znakami

   -- sygnalizacja świetlna

   -- znaki kierującego ruchem

   -- trening (przed przystąpieniem do rozwiązywania testów)

   -- testy sprawdzające (nauka)

 

Literatura dostępna w biliotece szkolnej:

1. "Jak zdać egzamin na kartę rowerową i motorowerową?" - agencja wydawnicza MZ.

2. "Karta rowerowa moje pierwsze prawo jazdy." - Ronald McDonald.

3. "Moje pierwsze prawo jazdy - karta rowerowa" - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

 

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl