Nawigacja

_______________ Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII

Strefa ucznia

Klasa IV

UWAGA!!!

EGZAMIN PRAKTYCZNY (2 TERMIN) ODBĘDZIE SIĘ 09/06/2018 O GODZINIE 8:00

W MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO.

 

FILM Z EGZAMINU PRAKTYCZNEGO NA KARTĘ ROWEROWĄ - 1 TERMIN

 

Egzamin na kartę rowerową - część teoretyczna - terminy

 

klasa data lekcja nr sali
4ai gr1 19.03.2018 (poniedziałek) 6 134
4ai gr2 21.03.2018 (środa) 1 134
4b gr1 23.03.2018 (piątek) 9 134
4b gr2 19.03.2018 (poniedziałek) 10 134
4c gr1 20.03.2018 (wtorek) 2 236
4c gr2 23.03.2018 (piątek) 4 236
4d 23.03.2018 (piątek) 3 236
4e 19.03.2018 (poniedziałek) 8 236
4f gr1 20.03.2018 (wtorek) 3 134
4f gr2 19.03.2018 (poniedziałek) 7 236
4g 20.03.2018 (wtorek) 4 236
4h 20.03.2018 (wtorek) 3 236
4is gr1 21.03.2018 (środa) 7 236
4is gr2 22.03.2018 (czwartek) 0 236
5-7 21.03.2018 (środa) 10 134
5-7 22.03.2018 (czwartek) 10 134

 

 

1. Karta rowerowa

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA - 19-23 MARCA NA LEKCJACH W SALI INFORMATYCZNEJ

Będzie możliwość 1 poprawki.

 

klasa data lekcja nr sali
4-7 28.03.2018 (środa) 10 134
4-7 04.04.2018 (środa) 10 134
4-7 06.04.2018 (piątek) 8,9 134

 

DODATKOWE TERMINY POPRAWKOWE - EGZAMIN TEORETYCZNY

klasa data lekcja nr sali
4-7 26.04.2018 (czwartek) 10 134
4-7 17.05.2018 (czwartek) 10 134
4-7 24.05.2018 (czwartek) 10 134

 

Dla uczniów którzy ukończyli 10 lat lub ukończą je do końca kwietnia 2018 roku CZĘŚĆ PRAKTYCZNA odbędzie się 7 KWIETNIA (SOBOTA) o godzina 9.00 - jazda na rowerze w Miasteczku Ruchu Drogowego ul. Światowida.

Dla uczniów którzy ukończą 10 lat do końca czerwca 2017 roku egazmin praktyczny odbędzie się w czerwcu - termin zostanie podany na przełomie maja i czerwca.

 

UWAGA!!!

TRZEBA MIEĆ WŁASNY ROWER ALBO POŻYCZYĆ OD KOLEGI.

OBOWIĄZKOWY KASK!!!

 

KLASY IV!!! 

TRZEBA MIEĆ UKOŃCZONE 10 LAT DO DNIA 7.04.2018R.

 

Podstawa prawna:

Prawo o Ruchu Drogowym

Art. 96.

1.  Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:
1) rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;
2) motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;
3) pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba  uprawniona ukończyła 15 lat.

2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.

Art. 97.

1. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.

Art. 98.

4. W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wydaje organ, który je wydał.

 

Zagadnienia:

  -- pierwsza pomoc przedmedyczna

  -- pojęcia ogólne: droga, chodnik, autostrada, kierujący, omijanie ...

   -- budowa roweru

   -- przekraczanie jezdni

   -- przejazdy szynowe

   -- szczególna ostrożność

   -- wymijanie

   -- omijanie

   -- wyprzedzanie

   -- ruch pieszych

   -- ruch rowerzystów

   -- zmiana pasa ruchu

   -- zmiana kierunku jazdy

   -- znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne)

   -- skrzyżowania ze znakami

   -- sygnalizacja świetlna

   -- znaki kierującego ruchem

   -- trening (przed przystąpieniem do rozwiązywania testów)

   -- testy sprawdzające (nauka)

 

Literatura dostępna w biliotece szkolnej:

1. "Jak zdać egzamin na kartę rowerową i motorowerową?" - agencja wydawnicza MZ.

2. "Karta rowerowa moje pierwsze prawo jazdy." - Ronald McDonald.

3. "Moje pierwsze prawo jazdy - karta rowerowa" - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

 

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl