Aktualności Programowanie i Programy Kącik Administratora

OEiiZK

Konkurs Filmowy

ZRÓB-MY NASZ-FILM

HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE

więcej informacji na stronie https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/.

ZAPISY DO 21.12.2017 ROKU.


Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Informatyczny” odbędzie się 23 listopada 2017 r.

Sala 234 i 235, godzina 12:50-13:50.

Ważne: uczeń biorący udział w konkursie musi mieć ze sobą 9,00 zł.

http://www.konkursy-delta.edu.pl/orzel-informatyczny/

 

Drodzy Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny” stworzonym wyłącznie dla szkół podstawowych.

 

Zajmujemy się organizacją ogólnopolskich konkursów przedmiotowych na różnym poziomie zaawansowania. Organizowane przez nas ogólnopolskie konkursy urozmaicają program zajęć, stanowią cenne rozszerzenie programów nauczania, jednocześnie popularyzując naukę przez zabawę. Są platformą dającą możliwość porównania poziomu wiedzy z rówieśnikami z terenu całej Polski.

Wspieramy i nagradzamy szkoły, najlepszych nauczycieli i ambitne, uzdolnione dzieci oraz młodzież zarówno za wiedzę jak i za aktywność, samodzielność i wolę współzawodnictwa. Dlatego każdy uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” zostanie wyróżniony.

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” otrzymają prestiżowy tytuł „Orzeł Informatyczny” wraz z dyplomem i cenną nagrodą. Również szkoła i nauczyciel zostanie uhonorowany za wkład w przygotowanie „Orła” – mistrza Polski.

 

Konkursy przygotowane są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Każdy z testów składa się z 21 pytań o różnym stopniu zaawansowania.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 7.

 

Nagrody

W naszym konkursie nie ma przegranych.

Uczniowie uczestniczący w ogólnopolskim konkursie, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania. Najlepsi otrzymają tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, dyplomy i cenne nagrody w tym stypendia naukowe do 500 zł.

 

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu w szkole otrzymają zaświadczenie o przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Konkursu. Dodatkowo uhonorujemy nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu, których uczniowie zostaną laureatami.

Przewidujemy również cenne nagrody dla szkół za aktywny udział w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym.

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa!!!

 


Przedmiotowy Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych

miniLOGIA

organizowany przez OEIiZK

http://minilogia.oeiizk.waw.pl
minilogia@oeiizk.waw.pl 

 

Informacje dla uczniów

Uczestnik Konkursu od 25 października rozwiązuje test i wysyła rozwiązania zadań, nie później niż 15 listopada 2017 roku do godziny 14:00 i informuje o tym fakcie nauczyciela w szkole. Od 18 października 2017 roku każdy uczestnik będzie mógł pobrać Wytyczne do rozwiązywania testu i zadań pierwszego etapu i oddawania ich do oceny.

Rodzice (opiekunowie prawni) każdego ucznia przystępującego do Konkursu składają pisemne oświadczenie stanowiące zgodę na udział ucznia w Konkursie. Uczniowie dostarczają nauczycielom wypełnione oświadczenia. Oświadczenia pozostają w szkołach macierzystych uczniów, do końca bieżącego roku szkolnego.

 

Regulamin konkursu: http://minilogia.oeiizk.waw.pl/strony/dokumenty/ml16regulamin.pdf

 


W roku szkolnym 2017-2018 będzie 

Konkurs - Niespodzianka dotyczący wykorzystania Naszej Szkolnej Chmury Microsoft.

Zaprosimy tylko zespoły uczniów. Zadanie jest z kategorii Open, czyli każdy temat jest właściwy.

Ilość nagród - bardzo ograniczona. Liczy się pomysł na temat pracy i praca zespołowa.

Na początku roku szkolnego podamy termin i formę wysyłania prac.

Skład Wielkiego Jury Konkursu jest super-tajny.


 

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl