Nawigacja

O nas Wydarzenia 2016/17 Sukcesy 2016/17 Wydarzenia 2017/18 i projekty eTwinning Sukcesy 2017/18 i projekty eTwinning Wydarzenia 2018/19 i projekty eTwinning

Strefa języków obcych

Sukcesy 2017/18 i projekty eTwinning

Od 12 października 2017 roku uczniowie klas 5a i 5d realizują projekt etwinning pt. ,,Acting is exciting." W ramach przedsięwzięcia przygotowano przedstawienia o wartościach uniwersalnych w życiu każdego człowieka w języku angielskim. Krótkie formy teatralne zatytułowane są: ,,The story of Georgina the Giraffe" oraz ,,The story of Edgar the Elephant." Obydwa przedstawienia pokazują, że każdy z nas jest inny i że wszyscy jesteśmy utalentowani, co odpowiada stwierdzeniu ,,Same, but different " (Tacy sami, ale różni)

W projekcie wzięło udział kilkanaście szkół partnerskich z krajów europejskich, a wśród nich najbardziej aktywnie współpracowaliśmy z placówkami z Mołdawii, Włoch i Grecji. W ramach projektu etwinning wymienialiśmy się informacjami o nas, wrażeniami z postępów przedstawienia, pisaliśmy emaile, zamieszczaliśmy zdjęcia z różnych etapów projektu oraz nagrania przedstawienia (w tym tzw. ,,Funny moments"). 

W kwietniu 2018 roku nasz projekt otrzymał prestiżową odznakę National Quality Label, która została przyznana autorce projektu oraz wszystkim zaangażowanym uczniom. 

Dnia 28 maja 2018 roku w szkole odbył się Dzień Promocji Programu etwinning dla uczniów, rodziców i społeczności szkolnej. W tym dniu uczniowie pokazali obydwa przedstawienia. Na uroczystość zaprosiliśmy dyrekcję szkoły. Po części artystycznej nastąpiło oficjalne wręczenie uczniom certyfikatów Pupil's Quality Label przez panie dyrektorki. Następnie nastąpiła część informacyjna o projekcie, podczas której uczniowie opowiadali o udziale w projekcie, swoich działaniach, współpracy z uczniami z innych szkół europejskich oraz odpowiadali na pytania publiczności. Na pamiątkę tamtych wydarzeń zamieszczamy zdjęcia i zachęcamy do współpracy w przyszłych projektach!

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl