Nawigacja

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
basen b
Basen 2 kl B2
edukacja muzyczna em
edukacja przedszkolna ep
edukacja wczesnoszkolna ew
etyka e
godzina wychowawcza gw
historia h
informatyka i
język angielski ja
język niemiecki jn
język polski jp
matematyka m
muzyka m
od zabawy do sportu ozds
plastyka p
przyroda p
religia r
wychowanie fizyczne wf
wychowanie fizyczne 1 wf1
wychowanie fizyczne 2 wf2
wychowanie fizyczne 3 wf3
zajecia przygotowujace do sprawdzianu zps
zajęcia komputerowe zk
zajęcia techniczne t

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl