• Zmiana organizacji obiadów!

     • Szanowni Państwo! Począwszy od dnia 25 sierpnia 2019 roku zamówienia i płatność za posiłki  będą odbywały się w systemie miesięcznym, przy wykorzystaniu elektronicznego systemu STARTEDU. Posiłki będą wydawane od 03 września 2019 roku.

      CENNIK OBIADÓW DLA DZIECI

      Prosimy o jak najszybsze i uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją: 

      ZASADY ZAMAWIANIA OBIADÓW

    • Serdecznie zapraszamy
     • Serdecznie zapraszamy

     • na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w poniedziałek 2 września 2019 r.

      8:30 – klasy IV – VIII – spotkanie z wychowawcami

      9:00 – wspólna dla wszystkich uczniów uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

      10:00 klasy I – III - spotkanie z wychowawcami

       

      Plan dnia dla oddziałów przedszkolnych:

        7:00 – 12:00 – klasa 0B

      12:00 – 17.00 – klasa 0A

      Prosimy o zapewnienie dzieciom dodatkowego posiłku. Tego dnia nie ma w szkole obiadu.

     • LATO W MIEŚCIE

     • Zwroty za niewykorzystane obiady będą dokonywane we wrześniu 2019 r. w sekretariacie szkoły, na pisemny wniosek rodzica, ze wskazaniem dni, w których dziecko było nieobecne. Podania można wysyłać drogą mailową na adres: sekretariat@sp344.edu.pl lub składać osobiście w sekretariacie placówki.

    • W okresie 1.07 - 31.08.2019
     • W okresie 1.07 - 31.08.2019

     • sekretariat pracuje w godzinach 8:00 - 16:00

     • Ogłoszenie wyników konkursu na szkolne obiady

     • W związku z rozstrzygnięciem konkursu na wybór ajenta do stołówki szkolnej na przygotowanie obiadów dla uczniów Dyrektor szkoły podstawowej nr. 344 ogłasza iż po dokładnej analizie, większością głosów wybrana została firma "Best Cattering".

     • Informacja

     • Drodzy Rodzice,

      Wskazania Ministra Edukacji Narodowej z 01 października 2018r. do Kuratoriów Oświaty i dyrektorów jednostek oświatowych, jednoznacznie wskazują, że dyrektorzy placówek oświatowych nie są upoważnieni do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia NNW. Takiego upoważnienia nie ma również rada rodziców, każdy rodzic będzie mógł ubezpieczyć swoje dziecko indywidualnie.

      W związku z tym Biuro Administracyjne Urzędu m.st. Warszawa we współpracy z Konsorcjum brokerskim w składzie Marsh Sp.zo.o. i Supra Brokers S.A. przygotowała dla Rodziców alternatywne rozwiązanie, które nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

      Pełny pakiet dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania brokerskiego znajduje się na stronie www.suprabrokers.pl/ubezpieczeniaNNW dla edukacji.

       

      Katarzyna Tarnogórska

      Dyrektor SP nr.344

    • Drodzy Państwo!
     • Drodzy Państwo!

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza rekrutację do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

      Rada jest organem pomocniczym ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

      Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia.

      Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w komunikacie na stronie internetowej ministerstwa (link: https://www.gov.pl/web/edukacja/men-oglasza-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy).

       

     • Odbiór rzeczy pozostawionych w szatniach

     • Informujemy, że rzeczy pozostawione przez uczniów w szatniach będą do odbioru z szatni do 23 Sierpnia.

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

     •           Klasa       Data                    Godzina

                0              18 czerwca         godz. 8:00
                1-3           19 czerwca         godz. 10:00
                4-8           19 czerwca         godz. 8:30

      Klasy 4-te spotykaja sie z wychowawcami o godz 8:00

    • Spotkanie z Rodzicami przyszłorocznych uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych
     • Spotkanie z Rodzicami przyszłorocznych uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

     • Serdecznie zapraszamy Rodziców przyszłorocznych uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na spotkanie z wychowawcami  dotyczące organizacji pracy w roku szkolnym 2019/2020. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca (poniedziałek) o godzinie 18:00.

     • Rekrutacja uzupełniająca

     • Opłaty za posiłki "Lato w mieście" w kwocie 7zł /dzień wraz z kartą uczestnika do dnia 30.05.2019r. do godziny 16 w sekretaracie szkoły.

     • REKRUTACJA 2019/20

     • Dyrekcja szkoły informuje, że w roku szkolnym 2019/20 planowane jest utworzenie klasy 1 sportowej o profilu pływackim.

      Jednoczesnie przypominamy, że wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do klas I i oddziałów przedszkolnych oraz do klasy sportowej na rok szkolny 2019/2020 znajdują się z zakładce: Rekrutacja 

      Znajdziecie tam Państwo również terminy próby sprawnościowej dodatkowego naboru oraz zestaw prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy 1 sportowej o profilu pływackim.

     • Otrzymaliśmy dotację na zakup książek do naszej biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

     • Z przyjemnością  informujemy Państwa, że nasza szkoła przeszła pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej i tym samym uzyskała rządowe wsparcie w kwocie 12.000 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

       

      Aby przystąpić do programu organ prowadzący szkołę  musiał wnieść wkład własny w wysokości minimum 3.000 zł.  Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją nasza szkoła dysponuje w 2019 roku aż 15.000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.

      W celu umożliwienia wszystkim uczniom i rodzicom włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tytułów książek, które uzupełnią księgozbiór naszej biblioteki.

      Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ankietę.

       

      ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ DO ZAKUPU W ANKIECIE !

     • Karta ucznia ZTM

     • Szanowni Państwo,

       

       

        W nawiązaniu do pisma z dnia 28 marca 2019 r. dotyczącego procedury w zakresie wydawania Kart Ucznia dzieciom przyjętym do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną.

      Link dedykowany wyłącznie dla Państwa placówki to: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/f665d95c

      Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższej informacji rodzicom/opiekunom prawnym dzieci, celem złożenia bezpośrednio przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku o wydanie Karty Ucznia drogą elektroniczną.

      W załączeniu przekazujemy również „Instrukcję” do elektronicznego składania wniosków.

      Prosimy, aby Rodzice złożyli wnioski elektronicznie do dnia 31.05.2019

     • Sprawozdanie finansowe

     • Informujemy, iż sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DBFO

     • ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI - KLASY VIII

     • Szanowni Uczniowie klas VIII,

      od dnia 29/04/2019 w sekretariacie szkoły (godz. 9.00-13.00) można odebrać loginy i hasła dostępowe umożliwiające zalogowanie się w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: