Lista sal

Nazwa Skrót Pojemność
  115 115
  117 117
  118 118
  119 119
  13 13
  130 130
  131 131
  133 133
  134 komp 134
  135 135
  136 136
  14 14
  208 208
  215 215
  216 216
  217 217
  218 218
  219 219
  230 230
  231 231 4ai
5ai
6ai
  233 233
  234 234
  235 235
  236 komp 236
  237 237
  38 38
  38a 38a
  39 39
  aula a
  basen 1 b 1
  basen 2 b 2
  BOS 2 B 2
  BOS 3 B 3
  BOS1 B 1
  czytelnia cz
  hall 1 h 1
  hall 2 h 2
  hall 3 h 3
  salka S
  stołówka st

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl