Nawigacja

Lista sal

Nazwa Skrót Pojemność
  115 115
  117 117 2Aiintegr.
2E
  118 118 2D
  119 119 1E
  13 13 1Aiintegr.
1C
  130 130
  131 131
  133 133
  134 komp 134
  135 135
  136 136
  14 14 1B
1D
  208 208
  215 215
  216 216
  217 217 3Aiintegr.
  218 218 3B
3C
  219 219 2B
2C
  230 230
  231 231
  233 233
  234 234
  235 235
  236 komp 236
  237 237
  38 38
  38a 38a
  39 39
  aula a
  basen 1 b 1
  basen 2 b 2
  BOS 2 B 2
  BOS 3 B 3
  BOS1 B 1
  czytelnia cz
  hall 1 h 1
  hall 2 h 2
  hall 3 h 3
  salka S
  stołówka st

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl